Clean Swift

Overview

Spaghetti Code

Ayrıştırılması gereken View ve Model 'lerin tek bir View altında toplanarak okunması zorlaştırılmış yapı

Single Responsibility Principle

Sources

Videos

Articles / Documents

Last updated